• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ย : 0.100 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ. 63
  • 6,458
  จุดเด่น

  เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะสูงขึ้นตามระดับเงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ซิตี้แบงก์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่า
  จุดเด่น
  :

  เป็นบัญชีเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจะสูงขึ้นตามระดับเงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.100 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  n/a
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588 / 0 2232 2484
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  17 ก.พ. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์