บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส (Savings Plus) ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส (Savings Plus) ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 0.300 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีออมทรัพย์ เซฟวิ่งพลัส เป็นบัญชีพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ และสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง พร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมาย

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส (Savings Plus)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เซฟวิ่งพลัส (Savings Plus)
จุดเด่น
:
บัญชีออมทรัพย์ เซฟวิ่งพลัส เป็นบัญชีพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ และสามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง พร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมาย
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถเบิกถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มซิตี้แบงก์ทั่วโลก ฟรี
  2. สามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์