บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.800 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่จองสิทธิ์เปิดบัญชีในงาน "บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ"ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินเต็มบ้าน
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่จองสิทธิ์เปิดบัญชีในงาน "บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ"ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1,000,000 บาท 1.800 %
มากกว่า 1,000,000 บาท 0.900 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่จองสิทธิ์เปิดบัญชีในงาน "บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ"ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สามารถถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 24 ส.ค. 60 ถึง 8 ก.ย. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่จองสิทธิ์เปิดบัญชีในงาน "บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ"ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เท่านั้น
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
  3. ฟรี! บัตร ATM GHB Lifestyles card ฟรีค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
24 ส.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์