บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.700 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 1.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.70% ต่อปี

  1. วันที่เปิดบัญชี - 31 กรกฎาคม 2560 รับดอกเบี้ย 1.50%ต่อปี
  2. วันที่1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560 รับดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  3. วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 20 ก.พ. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  2. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.70% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์