• บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 1.700 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 มี.ค. 60
  • 7,668
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับทรัพย์ เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ให้ดอกเบี้ยสูง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 1.700 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับ 1.70% ต่อปี

  1. วันที่เปิดบัญชี - 31 กรกฎาคม 2560 รับดอกเบี้ย 1.50%ต่อปี
  2. วันที่1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560 รับดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
  3. วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 รับดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 20 ก.พ. 60 ถึง 19 พ.ค. 60
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป
  2. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.70% ต่อปี หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์