บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (UOB Privilege Banking)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (UOB Privilege Banking)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.550 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • สามารถฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (UOB Privilege Banking)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (UOB Privilege Banking)
จุดเด่น
:
 • บัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูง 
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน 
 • สามารถฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย))
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 5,000,000 บาท 1.000 %
ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 29,999,999 บาท 1.350 %
ตั้งแต่ 30,000,000 ถึง 99,999,999 บาท 1.450 %
ตั้งแต่ 100,000,000 บาท 1.550 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% ต่อปี กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (เฉพาะยอดเงินส่วนเพิ่ม) เมื่อฝากเงินเพิ่ม 5 ล้านบาท - 50 ล้านบาท

 • ยอดรวมเงินฝาก ณ สิ้นวัน < 5,000,000 บาท ดอกเบี้ยปกติ 1.00% ต่อปี
 • ยอดรวมเงินฝาก ณ สิ้นวัน 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท ดอกเบี้ยปกติ 1.35% ต่อปี + ดอกเบี้ยโบนัส 0.25%ต่อปี รวมได้ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
 • ยอดรวมเงินฝาก ณ สิ้นวัน 30 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยปกติ 1.45% ต่อปี + ดอกเบี้ยโบนัส 0.25%ต่อปี รวมได้ดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
 • ยอดรวมเงินฝาก ณ สิ้นวัน 100 ล้านบาท เป็นต้นไป ดอกเบี้ยปกติ 1.55% ต่อปี + ดอกเบี้ยโบนัส 0.25%ต่อปี รวมได้ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี


ฐานเงินฝาก คือยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่ 4 กันยายน 2562
*ยอดเงินฝากส่วนเพิ่ม = ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันในแต่ละวัน - ฐานเงินฝาก

 

(ระยะเวลาตั้งแต่ 5 กันยายน - 5 กุมภาพันธ์ 2563)

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้ายูโอบี พรีวิเลจ แบงก์กิ้ง ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
 2. สามารถถอนเงินผ่านบัตร ATM ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์/อาทิตย์)
 3. สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ในวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวัน (รวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ ATM)
 4. สามารถใช้บริการ UOB CyberBanking บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 5. ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคได้
 6. สามารถถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
 7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อ 1 บัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์