บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มันนี่ มาร์เก็ต เซฟวิ่ง (Money Market Savings)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มันนี่ มาร์เก็ต เซฟวิ่ง (Money Market Savings)-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)
ดอกเบี้ย : 0.300 %
Product Highlight
เป็นบัญชีที่ได้รับดอกเบี้ยสูงและเบิกถอนเงินสดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทุกเมื่อที่ต้องการ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มันนี่ มาร์เก็ต เซฟวิ่ง (Money Market Savings)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ซิตี้แบงก์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มันนี่ มาร์เก็ต เซฟวิ่ง (Money Market Savings)
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีที่ได้รับดอกเบี้ยสูงและเบิกถอนเงินสดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทุกเมื่อที่ต้องการ
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1588 / 0 2232 2484
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์