บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Plus Plus 8 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Plus Plus 8 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 2.625 %
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ได้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปกติอีก 0.875% เป็นระยะเวลานาน 8 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Plus Plus 8 เดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Plus Plus 8 เดือน
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ได้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปกติอีก 0.875% เป็นระยะเวลานาน 8 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
8 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.625 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ลูกค้าต้องไม่มีการถอนเงินต้น หรือดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ก.ค. 57 ถึง 31 ส.ค. 57
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป และฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 1,000 บาทขึ้นไป
  2. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในกรณีที่ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากข้างต้นอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค.2557 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่ บวกเพิ่มอีก 0.875% เป็นระยะเวลา 8 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติของธนาคาร ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของธนาคาร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์