• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Plus Plus 8 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)

  ดอกเบี้ย : 2.625 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ค. 57
  • 14,605
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ได้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปกติอีก 0.875% เป็นระยะเวลานาน 8 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Plus Plus 8 เดือน
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ได้อัตราดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษปกติอีก 0.875% เป็นระยะเวลานาน 8 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  8 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.625 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากตามโครงการนี้ก่อนกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ลูกค้าต้องไม่มีการถอนเงินต้น หรือดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 2 ก.ค. 57 ถึง 31 ส.ค. 57
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป และฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 1,000 บาทขึ้นไป
  2. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในกรณีที่ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
  3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากข้างต้นอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค.2557 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่ บวกเพิ่มอีก 0.875% เป็นระยะเวลา 8 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติของธนาคาร ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของธนาคาร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2645-9000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์