• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Krungthai Step-up Savings 300 วัน-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ย : 1.121 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 63
  • 2,267
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาฝากที่เพิ่มขึ้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  กรุงไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Krungthai Step-up Savings 300 วัน
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • ให้ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นตามระยะเวลาฝากที่เพิ่มขึ้น
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 ถึง 10,000,000 บาท 1.121 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ 

  • ระยะเวลาฝากช่วงแรก (วันที่ 1 - 59) รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝากช่วงแรก (วันที่ 60 - 89) รับอัตราดอกเบี้ย 0.825% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝากช่วงแรก (วันที่ 90 - 179) รับอัตราดอกเบี้ย 1.150% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝากช่วงแรก (วันที่ 180 - 300) รับอัตราดอกเบี้ย 1.475% ต่อปี  
   อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปีของทั้งโครงการ หรือ IRR กรณีที่มีการฝากเงินตลอดระยะเวลา 300 วัน เท่ากับ 1.121% ต่อปี (ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยสะสมทุกวันจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามช่วงระยะเวลาการฝากข้างต้น)
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม)
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 20 พ.ค. 63
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2. เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท 
  3. จำกัดสิทธิ์การเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนำฝากได้ 1 รายการเท่านั้นตลอดระยะเวลาฝาก 
  4. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยสะสมทุกวันจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน อ้างอิงอัตราดอกอเบี้ยตามช่วงระยะเวลาการฝากข้างต้น โดยจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และธันวาคม) หรือเมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเมื่อปิดบัญชีเงินฝาก
  5. อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปีของทั้งโครงการ หรือ Interest Rate of Return (IRR) กรณีที่มีการฝากเงินตลอดระยะเวลา 300 วัน เท่ากับ 1.121% ต่อปี
  6. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  7. การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์