บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 0.700 - 0.800 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เก็บเป็นบัญชีเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยและสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จุดเด่น
:

เก็บเป็นบัญชีเงินออมไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อสะสมไว้ใช้ในอนาคตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ธรรมดา คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันโดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยและสามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.800 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.700 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.800 %
ราชการ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 0.800 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

สามารถเปิดบัญชีด้วยวงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาทได้แต่จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

 

การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และการฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. ถอนครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ยกเว้นการถอนดอกเบี้ยและการถอนปิดบัญชี
  3. สามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากถอนเกินเดือนละ 1 ครั้งผู้ฝากต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน ขั้นต่ำ 500 บาท
  4. ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
  5. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ถ้ายอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ปกติ 
  6. กรณีผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
  7. กรณีผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคล เสียภาษีดอกเบี้ยตามประกาศของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์