บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.000 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และสามารถเบิกถอนได้สูงสุดถึงวันละ 200,000 บาท

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทิสโก้
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และสามารถเบิกถอนได้สูงสุดถึงวันละ 200,000 บาท
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
20,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ไม่เกิน 100,000 บาท 0.500 %
ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.750 %
ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 1.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง แต่ไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาทได้ในระยะเวลา 6 เดือน นับจากเดือนที่เปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. คุณสมบัติผู้เปิดบัญชี ต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ได้เพียงคนละ 1 บัญชี
  3. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 20,000 บาทต่อเดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
  4. สามารถเบิกถอนได้สูงสุด วันละ 200,000 บาท
  5. ลูกค้าไม่สามารถเบิกถอนหรือโอนเงินออกจากบัญชีจนทำให้ยอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท ได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากเดือนที่เปิดบัญชี
  6. หากปิดบัญชีภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่เริ่มฝาก จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2633 6000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์