• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจเพิ่มค่า ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.650 - 0.800 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 60
  • 5,346
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ มีสภาพคล่องสูงสามารถเบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ธนชาต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจเพิ่มค่า
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ มีสภาพคล่องสูงสามารถเบิกถอนได้โดยยังได้รับดอกเบี้ย และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.650 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.800 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.650 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.800 %
  ราชการ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.650 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.800 %
  รัฐวิสาหกิจ น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.650 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.800 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท กรณีที่ลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด ต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี
  2. สามารถถอนได้ 4 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ครั้งต่อไปในเดือนนั้นคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาท โดยนับจำนวนครั้งในการถอนผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรมและธนาคารจะหักจากบัญชีผู้ฝาก ทุกวันสุดท้ายของเดือน
  3. กรณีการถอนนั้นเป็นการถอนเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆของธนาคารจะไม่นับเป็นการถอน
  4. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันและสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 1 ของเดือน(ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  5. การปิดบัญชีต้องปิดที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 ธ.ค. 60
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์