• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite) ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  สินค้านี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว !
  ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
  • ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค. 63
  • 10,906
  จุดเด่น
  ฟรีเว่อร์... ไลท์ อะไรๆ ก็ฟรี ธุรกรรมการเงินจะสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite) ที่จะทำให้คุณทำธุรกรรมการเงิน ทั้งถอน สอบถามยอด ผ่านตู้เอทีเอ็มทุกตู้ ทุกธนาคาร ทุกที่ทั่วไทย และโอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite)
  จุดเด่น
  :
  ฟรีเว่อร์... ไลท์ อะไรๆ ก็ฟรี ธุรกรรมการเงินจะสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite) ที่จะทำให้คุณทำธุรกรรมการเงิน ทั้งถอน สอบถามยอด ผ่านตู้เอทีเอ็มทุกตู้ ทุกธนาคาร ทุกที่ทั่วไทย และโอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ ธนาคารกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิต โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
  2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย
  3. ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อบัญชีบุคคลคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
  4. จำนวนเงินในการเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป 

  5. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ ทำรายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และสามารถทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน หรือตามประกาศธนาคาร
   5.1 ทำรายการผ่านตู้ ATM ภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool
   - ถอนเงินสดข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
   - ถอนเงินสดข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
   - ถอนเงินสดในเขตเดียวกัน ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
   - โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
   - โอนเงินภายในบัตรข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
   - สอบถามยอดในเขต และข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
   - ทำรายการ Bill Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต (บิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)
   5.2 ทำรายการผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ
   - โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขต/ในเขตเดียวกัน ทั้งแบบตัดเงินทันที และแบบตั้งโอนล่วงหน้า
   - ทำรายการ Bill Payment ทั้งแบบตัดเงินทันที และแบบตั้งรายการล่วงหน้า (บิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)

  6. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ลูกค้าบัญชีออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ดังนี้
   6.1 ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   6.2 ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

  7. สามารถใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือใช้บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ ได้
  8. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบออมทรัพย์ และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยรายงวดตามที่ธนาคารกำหนด
  10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  2 ก.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์