บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.250 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถ ฝาก ถอน โอนเงินได้ทุกสาขา รวมไปถึงสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น เช่น ATM อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ได้

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถ ฝาก ถอน โอนเงินได้ทุกสาขา รวมไปถึงสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น เช่น ATM  อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ได้

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.250 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.250 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.250 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.250 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถถอนเงินผ่านบัตร ATM ได้สูงสุึดวันละ 40,000 บาท สำหรับวันธรรมดา และ 80,000 บาท ในวันหยุด เสาร์/อาทิตย์
  2. สามารถชำระค่าสินค้า และยริการผ่านบัตร Visa Debit ได้ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน (ยอดรวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ ATM )
  3. สามารถใช้บริการ UOB CyberBanking บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง
  4. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อ 1 บัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์