• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 62
  • 6,619
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร 
  • สามารถเปิดบัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ได้ โดยเงินได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นของบุตรผู้เยาว์ 
  • สามารถขอใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ได้เช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร 
  • สามารถเปิดบัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ได้ โดยเงินได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นของบุตรผู้เยาว์ 
  • สามารถขอใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ได้เช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  -
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่*อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้เปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 52 ถึง 1 ส.ค. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 10,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  3. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 10,000 - 2,000,000* บาท ได้รับดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่บาทแรก (โดยดูยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน)
  4. ยอดเงินฝากตั้งแต่ 2,000,001 บาท ได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติตั้งแต่บาทแรก (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร)
  5. ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท
  6. สามารถถอนเงินผ่านบัตรเอทีเอ็ม ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
  7. สามารถใช้บริการ UOB CyberBanking ธนาคารอินเทอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง
  8. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 พ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์