บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.300 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร สามารถเปิดบัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ได้ โดยเงินได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นของบุตรผู้เยาว์ และสามารถขอใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ได้เช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติเมื่อมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร สามารถเปิดบัญชีเพื่อบุตรผู้เยาว์ได้ โดยเงินได้ที่เกิดขึ้นถือเป็นของบุตรผู้เยาว์ และสามารถขอใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ได้เช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
-
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 2,000,000 บาท 0.300 %
มากกว่า 2,000,000 บาท 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ธ.ค. 52
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 10,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  3. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 10,000 - 2,000,000* บาท ได้รับดอกเบี้ยพิเศษตั้งแต่บาทแรก (โดยดูยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน)
  4. ยอดเงินฝากตั้งแต่ 2,000,001 บาท ได้รับดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติตั้งแต่บาทแรก (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร)
  5. ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท
  6. สามารถถอนเงินผ่านบัตรเอทีเอ็ม ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
  7. สามารถใช้บริการ UOB CyberBanking ธนาคารอินเทอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง
  8. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 2,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ