บัญชี :
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ "ออมทรัพย์รับลมหนาว"-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ "ออมทรัพย์รับลมหนาว"-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 1.750 %
Product Highlight
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท ได้ผลตอบแทนสูงสุด 1.75% ต่อปี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ "ออมทรัพย์รับลมหนาว"

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ "ออมทรัพย์รับลมหนาว"
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท ได้ผลตอบแทนสูงสุด 1.75% ต่อปี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000,000 บาท 1.750 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะแบ่งจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ฝาก ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2558 และ มิถุนายน 2559 เท่านั้น โดยโอนผลตอบแทนเงินรับฝากเข้าบัญชีเงินรับฝาก "ออมทรัพย์รับลมหนาว"
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากลูกค้ารายใดถอนปิดบัญชีก่อนครบกำหนดงวดการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารจะไม่พิจารณาจ่ายผลตอบแทนให้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 9 พ.ย. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องนำเงินฝากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำในการฝากครั้งต่อไป แต่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท/ราย/บัญชี สามารถถอนได้ที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารหรือผ่านช่องทาง ATM
  2. ผู้ฝากต้องดำรงยอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559 หากมีเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนดต้องปิดบัญชีเท่านั้น และธนาคารไม่จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ฝาก
  3. การปิดบัญชีก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 59 ผู้ฝากจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
  4. ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนหลังจากครบกำหนดการจ่ายผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 59 ธนาคารจะโอนเงินรับฝาก "ออมทรัพย์รับลมหนาว" ไปเป็นเงินฝากออมทรัพย์ตามหลักวะดีอะฮ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์