ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ย : 0.200 - 2.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ. 66
  • 51,093
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : CIMB THAI Digital Banking หรือสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Split Rate)

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • เปิดบัญชีผ่าน Mobile Application : CIMB THAI Digital Banking หรือสาขา หรือช่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนด
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต้น 0 บาท
  • จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Split Rate)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000 บาท 0.500 %
  ตั้งแต่ 10,001 ถึง 50,000 บาท 1.800 %
  ตั้งแต่ 50,001 ถึง 100,000 บาท 2.000 %
  มากกว่า 100,000 บาท 0.200 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง*

  รายละเอียดดอกเบี้ย

  • วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (A) รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 10,000 - 50,000 บาท (B) รับอัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 50,000 - 100,000 บาท (C) รับอัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
  • วงเงินส่วนที่เกิน 100,000 บาท (D) รับอัตราดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
   *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
   (A) = 0.50%
   (B) = 0.50% - 1.54% 
   (C) = 1.54% - 1.77%
   (D) = 0.20% - 1.77% 
   หมายเหตุ : การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของลูกค้า

   

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ช่องทางการเปิดบัญชี
   - Mobile Application หรือช่องทางดิจิทัล ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น
   - เปิดที่สาขา ให้บริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และต่างชาติ
  2. ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  3. เป็นบัญชีประเภทไม่มีสมุดคคู่ฝาก โดยธนาคารจัดส่ง e-Statement ให้กับลูกค้าทุกสิ้นเดือน ตาม E-mail address ที่แจ้งไว้กับธนาคาร
  4. ใช้เป็นบัญชีเพื่อใช้บริการอื่นๆ เช่น เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ย เป็นบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น
  5. ชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
  6. จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Split Rate)
  7. บัญชีนี้สามารถผูกกับบัตรเดบิต ชิลดี (รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย) เพื่อการชำระสินค้า หรือกดเงินสดจากเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ ยกเว้นผู้เปิดบัญชีที่ใช้หนังสือเดินทางในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี จะไม่สามารถสมัครบัตรเดบิต ชิลดี ได้
  8. ผลิตภัณฑ์ "เงินฝากออมทรัพย์ ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย" เปลี่ยนชื่อเป็น "เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย" ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2626 7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  8 ก.พ. 66
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์