บัญชี :
บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
Product Highlight
บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมรับฟรีค่าขอทำบัตร ATM และฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะในปีแรกเข้า)

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมรับฟรีค่าขอทำบัตร ATM และฟรีค่าธรรมเนียมรายปี (เฉพาะในปีแรกเข้า)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • ลูกค้าสามารถทำการเปิดบัญชีกับธนาคารเป็นยอด 0 บาทได้
  • ผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝากเป็นหลักฐานในการฝากเงิน
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีที่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กำหนด
  • ไม่ต้องดำรงเงินฝากขั้นต่ำ
  • ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้สูงอายุ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์