บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ TMB Payroll Plus-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีออมทรัพย์ TMB Payroll Plus-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.125 %
Product Highlight

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารของภาครัฐ และเอกชน พร้อมรับบัตรเดบิตเพื่อความสะดวกในการฝาก-ถอนทันที

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ TMB Payroll Plus

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ TMB Payroll Plus
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารของภาครัฐ และเอกชน พร้อมรับบัตรเดบิตเพื่อความสะดวกในการฝาก-ถอนทันที

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (กลุ่มลูกค้าที่เปิดบัญชีเพื่อรับเงินเดือนผ่านธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาที่รับเงินเดือนผ่านธนาคาร
  2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ของดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์