บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.375 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนและใช้รับโอนดอกเบี้ยจากบัญชีตั๋วแลกเงินยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์ประเภท 6 เดือนหรือ 12 เดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์
จุดเด่น
:
ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนและใช้รับโอนดอกเบี้ยจากบัญชีตั๋วแลกเงินยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์ประเภท 6 เดือนหรือ 12 เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
-
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
2,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.375 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.375 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
-
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
การเปิดบัญชีนี้จะต้องเปิดพร้อมกับตั๋วแลกเงิน ยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์ 6 เดือน หรือ 12 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์