• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์ ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.375 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธ.ค. 55
  • 4,708
  จุดเด่น
  ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนและใช้รับโอนดอกเบี้ยจากบัญชีตั๋วแลกเงินยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์ประเภท 6 เดือนหรือ 12 เดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์
  จุดเด่น
  :
  ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนและใช้รับโอนดอกเบี้ยจากบัญชีตั๋วแลกเงินยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์ประเภท 6 เดือนหรือ 12 เดือน
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  -
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  2,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.375 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.375 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่-
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  การเปิดบัญชีนี้จะต้องเปิดพร้อมกับตั๋วแลกเงิน ยูโอบี บิส พลัส แอคเคาน์ 6 เดือน หรือ 12 เดือน
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์