บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ร่มโพธิ์-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีออมทรัพย์ร่มโพธิ์-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.125 %
Product Highlight

สะดวกในการฝาก-ถอน พร้องทั้งให้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งออมทรัพย์แล้วคุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ร่มโพธิ์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ร่มโพธิ์
จุดเด่น
:

สะดวกในการฝาก-ถอน พร้องทั้งให้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งออมทรัพย์แล้วคุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
n/a
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์