บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Max Savings#3-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Max Savings#3-ธนาคารกรุงศรี (BAY)
ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.800 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนด

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Max Savings#3

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Max Savings#3
จุดเด่น
:

ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนด

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
30,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 30,000 บาท 0.250 %
ตั้งแต่ 30,000 ถึง 99,999 บาท 0.550 %
ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 0.800 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.300 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 4 เม.ย. 55
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถทำรายการเบิกถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง และในการเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการเบิกถอนครั้งละ 500 บาท โดยธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากในวันถัดไป
  2. ในกรณีที่มีเงินไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียม ผู้ฝากจะไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้
  3. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  4. ไม่สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อร่วมได้
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์