• บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Max Savings#3 ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.400 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 63
  • 11,738
  จุดเด่น

  ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนด

  *ปิดรับฝากตั้งแต่ 25 ต.ค.60

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Max Savings#3
  จุดเด่น
  :

  ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป และได้รับดอกเบี้ยทุกเดือน ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนด

  *ปิดรับฝากตั้งแต่ 25 ต.ค.60

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  30,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 30,000 บาท 0.250 %
  ตั้งแต่ 30,000 ถึง 99,999 บาท 0.400 %
  ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 0.400 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 4 เม.ย. 55 ถึง 25 ต.ค. 60
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สามารถทำรายการเบิกถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง และในการเบิกถอนตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการทำรายการเบิกถอนครั้งละ 500 บาท โดยธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีของผู้ฝากในวันถัดไป
  2. ในกรณีที่มีเงินไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียม ผู้ฝากจะไม่สามารถทำรายการถอนเงินได้
  3. การปิดบัญชีต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  4. ไม่สามารถเปิดบัญชีเป็นชื่อร่วมได้
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  31 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์