บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีออมทรัพย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.125 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงพิเศษ สะดวกสบายคล่องตัวในการฝาก-ถอน ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ธนกิจ

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ธนกิจ
จุดเด่น
:

เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงพิเศษ สะดวกสบายคล่องตัวในการฝาก-ถอน ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูง

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.125 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.125 %
ราชการ ทุกจำนวน 0.125 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อไม่ได้
  2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่่อสิ้นวันเป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์