• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ธนกิจ-ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ย : 0.125 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 58
  • 4,758
  จุดเด่น.

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงพิเศษ สะดวกสบายคล่องตัวในการฝาก-ถอน ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทหารไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีออมทรัพย์ธนกิจ
  จุดเด่น
  :

  เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงพิเศษ สะดวกสบายคล่องตัวในการฝาก-ถอน ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้รับดอกเบี้ยสูง

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.125 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.125 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.125 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.125 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค. 58 ซึ่งบังคับใช้อยู่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อไม่ได้
  2. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเมื่่อสิ้นวันเป็นรายวันตามจำนวนเงินฝากที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์