บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 0.375 - 0.400 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีเงินฝากหมุนเวียนคล่องตัว เหมาะสำหรับผู้ประสงค์จะเก็บออม ใช้คู่กับบัตร ATM ในการฝาก-ถอน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากหมุนเวียนคล่องตัว เหมาะสำหรับผู้ประสงค์จะเก็บออม ใช้คู่กับบัตร ATM ในการฝาก-ถอน เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 500 บาท 0.400 %
นิติบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ 500 บาท 0.375 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ตั้งแต่ 500 บาท 0.400 %
ราชการ ตั้งแต่ 500 บาท 0.375 %
รัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 500 บาท 0.375 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2638-8000, 0-2626-7000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์