บัญชี :
บัญชีออมทรัพย์ดรีมเซฟวิ่ง (TMB Dream savings) ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีออมทรัพย์ดรีมเซฟวิ่ง (TMB Dream savings) ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 2.000 %
Product Highlight
ฝันของคุณจะเป็นจริงได้กับวินัยการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสสำหรับ 6 เดือนแรก

รายละเอียดบัญชี บัญชีออมทรัพย์ดรีมเซฟวิ่ง (TMB Dream savings)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีออมทรัพย์ดรีมเซฟวิ่ง (TMB Dream savings)
จุดเด่น
:
ฝันของคุณจะเป็นจริงได้กับวินัยการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสสำหรับ 6 เดือนแรก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบขั้นบันไดที่ต้องดูอัตราเฉลี่ยอีกครั้ง วิธีหาอัตราเฉลี่ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings
 • อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 (นับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชี) = อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings + 0.5% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 7 เป็นต้นไป = อัตราดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นบัญชีที่ผูกคู่กับบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ของธนาคารฯ (บัญชีหลัก) ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี
 2. ธนาคารฯ จะโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ไปยังบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นรายเดือน ตามรอบเดือนปฏิทิน โดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถระบุวันที่และจำนวนเงินได้ ขั้นต่ำ 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ยอดเงินในบัญชีหลักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการหักโอนเงินอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารฯ ดำเนินการหักโอนเงิน
 3. ธนาคารฯ จะดำเนินการหักโอนเงินเพียง 1 ครั้ง ต่อเดือน หากในเดือนใด ธนาคารฯ ไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีหลักในวันที่ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ ธนาคารฯ จะไม่หักโอนเงินในเดือนนั้นอีก
 4. ธนาคารฯ จะดำเนินการหักโอนเงินตามความประสงค์ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้ จนกว่าลูกค้าจะปิดบัญชี หรือยกเลิกการใช้บัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
 5. ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่ TMB ทุกสาขา เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ที่ผูกคู่กับบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง รวมถึงวันที่และจำนวนเงินที่ต้องการให้ธนาคารฯ หักโอนเงินโดยอัตโนมัติ โดยจะมีผลภายใน 2 วัน หลังจากธนาคารฯ ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
 6. สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีที่เปิดในนามบุคคลธรรมดา และไม่ใช่บัญชีร่วม (และ/หรือ/โดย)
 7. การทำธุรกรรมผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
 • ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยเงินที่ถอนจะถูกโอนไปยังบัญชีหลักที่ลูกค้าผูกคู่ไว้เท่านั้น
 • ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยตรงได้
 • ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง ได้โดยตรง ยกเว้น การโอนเงินไปบัญชีหลัก โดยธนาคารฯ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ที่ผูกคู่ กับบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้ดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นเงินฝากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMB Dream Savings ได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี ทั้งนี้ บัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings 1 บัญชี จะสามารถผูกบัญชีโอนเงินกับบัญชีหลักได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 2. ยอดเงินในบัญชีหลักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการหักโอนเงินอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารดำเนินการหักโอนเงิน ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการหักโอนเงินเพียง 1 ครั้งต่อเดือน หากในเดือนใดธนาคารไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีหลักในวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ ธนาคารจะไม่หักโอนเงินในเดือนนั้นอีก
 3. ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อ โดยโอนเงินกลับไปยังบัญชีหลักที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้ หลังจากนั้นจึงถอนเงินสดจากบัญชีหลักตามปกติได้
 4. บัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/Debit ทุกประเภท หรือนำไปใช้ในการทำธุรกรรมอื่นๆ และไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings โดยตรงได้
 5. หากบัญชีหลักที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้เป็นบัญชีออมทรัพย์ บัญชีดังกล่าวจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับมาไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 6. อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings
 • อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 (นับจากวันที่ลูกค้าเปิดบัญชี) = อัตราดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings + 0.5% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 7 เป็นต้นไป = อัตราดอกเบี้ยของบัญชีออมทรัพย์ TMB Dream Savings

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์