บัญชี :
บัญชีสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.500 %
Product Highlight

บัญชีสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง สามารถสร้างหลักประกันเพื่อคนที่รัก ด้วยการคุ้มครองที่เพิ่มค่าจากเงินฝากได้ถึง 10 เท่า

รายละเอียดบัญชี บัญชีสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง
จุดเด่น
:

บัญชีสะสมทรัพย์ขวัญบัวหลวง สามารถสร้างหลักประกันเพื่อคนที่รัก ด้วยการคุ้มครองที่เพิ่มค่าจากเงินฝากได้ถึง 10 เท่า

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 5-60 ปี)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

 1. เสียชีวิตทุกกรณี ได้รับความคุ้มครอง 1 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย* และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย*สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 3. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครอง 10 เท่าของยอดเงินฝากเฉลี่ย*สูงสุด 2,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่า ทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี

*ยอดเงินฝากเฉลี่ย หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเฉลี่ย 30 วัน ก่อนเสียชีวิตหรือเกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สามารถใช้บัตรบัวหลวงเอทีเอ็มหรือบัวหลวงพรีเมียร์ทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ได้
 2. ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้
 3. เจ้าของบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
 4. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 5. คิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ต่อปี ของจำนวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี)
 6. ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
 7. คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
 8. การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 9. การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์