• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชียูโอบีคอนวีเนี่ยนซ์ ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.650 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 55
  • 4,937
  จุดเด่น

  สะดวก คล่องตัว คือ เมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งยังได้รับวงเงิน O/D สูงสุด 100 % ของยอดเงินฝากประจำอีกด้วย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ยูโอบี
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชียูโอบีคอนวีเนี่ยนซ์
  จุดเด่น
  :

  สะดวก คล่องตัว คือ เมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งยังได้รับวงเงิน O/D สูงสุด 100 % ของยอดเงินฝากประจำอีกด้วย

  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  -
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.650 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ต้องเปิดบัญชีอย่างน้อย 2 บัญชี คือ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์
  2. สามารถเปิดบัญชีฝากประจำภายหลังได้ โดยจะได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชี(O/D)เพิ่มขึ้นตามยอดเงินฝากประจำ และจะสรุปยอดบัญชีทั้งหมดให้ทราบทุกเดือน
  3. มีค่าบริการรายปี 300 บาท
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2285 1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์