บัญชี :
บัญชียูโอบีคอนวีเนี่ยนซ์ ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชียูโอบีคอนวีเนี่ยนซ์ ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.650 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

สะดวก คล่องตัว คือ เมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งยังได้รับวงเงิน O/D สูงสุด 100 % ของยอดเงินฝากประจำอีกด้วย

รายละเอียดบัญชี บัญชียูโอบีคอนวีเนี่ยนซ์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชียูโอบีคอนวีเนี่ยนซ์
จุดเด่น
:

สะดวก คล่องตัว คือ เมื่อมีการสั่งจ่ายเช็ค ธนาคารจะทำการโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์เข้ามาในบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมทั้งยังได้รับวงเงิน O/D สูงสุด 100 % ของยอดเงินฝากประจำอีกด้วย

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
-
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.650 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 100,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 100,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ต้องเปิดบัญชีอย่างน้อย 2 บัญชี คือ บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์
  2. สามารถเปิดบัญชีฝากประจำภายหลังได้ โดยจะได้รับวงเงินเบิกเกินบัญชี(O/D)เพิ่มขึ้นตามยอดเงินฝากประจำ และจะสรุปยอดบัญชีทั้งหมดให้ทราบทุกเดือน
  3. มีค่าบริการรายปี 300 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์