บัญชี :
บัญชีฟรีเว่อร์ (Free-Ver) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีฟรีเว่อร์ (Free-Ver) ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.125 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรม ถอนเงิน โอนเงิน และจ่ายบิล เป็นที่จะทำให้คุณชีวิตของคุณง่าย สะดวก สบาย และคุ้มค่ามากที่สุด เพราะทุกธุรกรรมของคุณ จะฟรีค่าธรรมเนียม แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งบริการผ่านตู้ ATM และ Thanachart i-Net

รายละเอียดบัญชี บัญชีฟรีเว่อร์ (Free-Ver)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฟรีเว่อร์ (Free-Ver)
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรม ถอนเงิน โอนเงิน และจ่ายบิล เป็นที่จะทำให้คุณชีวิตของคุณง่าย สะดวก สบาย และคุ้มค่ามากที่สุด เพราะทุกธุรกรรมของคุณ จะฟรีค่าธรรมเนียม แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งบริการผ่านตู้ ATM และ Thanachart i-Net
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
500 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย
 2. ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อบัญชีบุคคลคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม / และ / หรือ / เพื่อ / โดย
 3. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่พร้อมสมัครบัตรเดบิตฟรีเว่อร์
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป 
 5. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการใดๆได้ จนกว่าจะมีเงินในบัญชีขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด)
 6. ลูกค้าจะต้องมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ย (Average Balance) ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด 
 7. กรณีลูกค้ามียอดเงินคงเหลือเฉลี่ย (Average Balance) ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน หรือตามที่ธนาคารกำหนดต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน 50 บาท/บัญชี/เดือน หรือตามประกาศธนาคาร โดยจะตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ทุกสิ้นเดือนสำหรับเดือนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
 8. ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสอบถามยอด / ถอดเงินสด / โอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีภายในธนาคารธนชาต และจ่ายบิล ( สำหรับบิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ ฟรีเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)
 9. การยกเว้นค่าธรรมเนียม จะต้องเป็นการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ผ่านช่องทางตู้ ATM และ Thanachart i-Net และจะต้องเป็นการทำธุรกรรมเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยสามารถทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน หรือตามประกาศธนาคาร
 10. กรณีการทำธุรกรรมผ่าน ทางเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 11. ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
26 ธ.ค. 60

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์