• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฟรีเว่อร์ (Free-Ver) ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ย : 0.125 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 60
  • 23,240
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรม ถอนเงิน โอนเงิน และจ่ายบิล เป็นที่จะทำให้คุณชีวิตของคุณง่าย สะดวก สบาย และคุ้มค่ามากที่สุด เพราะทุกธุรกรรมของคุณ จะฟรีค่าธรรมเนียม แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งบริการผ่านตู้ ATM และ Thanachart i-Net

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ธนชาต
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฟรีเว่อร์ (Free-Ver)
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรม ถอนเงิน โอนเงิน และจ่ายบิล เป็นที่จะทำให้คุณชีวิตของคุณง่าย สะดวก สบาย และคุ้มค่ามากที่สุด เพราะทุกธุรกรรมของคุณ จะฟรีค่าธรรมเนียม แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งบริการผ่านตู้ ATM และ Thanachart i-Net
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  500 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ไม่ให้บริการเปิดบัญชีใหม่
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. รับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย
  2. ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อบัญชีบุคคลคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม / และ / หรือ / เพื่อ / โดย
  3. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีใหม่พร้อมสมัครบัตรเดบิตฟรีเว่อร์
  4. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป 
  5. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการใดๆได้ จนกว่าจะมีเงินในบัญชีขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด)
  6. ลูกค้าจะต้องมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ย (Average Balance) ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด 
  7. กรณีลูกค้ามียอดเงินคงเหลือเฉลี่ย (Average Balance) ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน หรือตามที่ธนาคารกำหนดต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน 50 บาท/บัญชี/เดือน หรือตามประกาศธนาคาร โดยจะตัดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ทุกสิ้นเดือนสำหรับเดือนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
  8. ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสอบถามยอด / ถอดเงินสด / โอนเงินข้ามเขตระหว่างบัญชีภายในธนาคารธนชาต และจ่ายบิล ( สำหรับบิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ ฟรีเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)
  9. การยกเว้นค่าธรรมเนียม จะต้องเป็นการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ผ่านช่องทางตู้ ATM และ Thanachart i-Net และจะต้องเป็นการทำธุรกรรมเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยสามารถทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน หรือตามประกาศธนาคาร
  10. กรณีการทำธุรกรรมผ่าน ทางเคาน์เตอร์ของสาขาธนาคาร หรือผ่านช่องทางอื่น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
  11. ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 ธ.ค. 60
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์