บัญชี :
บัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
บัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ดอกเบี้ย : 0.125 %
Product Highlight
ฟรีเว่อร์... ไลท์ อะไรๆ ก็ฟรี ธุรกรรมการเงินจะสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite) ที่จะทำให้คุณทำธุรกรรมการเงิน ทั้งถอน สอบถามยอด ผ่านตู้เอทีเอ็มทุกตู้ ทุกธนาคาร ทุกที่ทั่วไทย และโอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รายละเอียดบัญชี บัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ธนชาต
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite)
จุดเด่น
:
ฟรีเว่อร์... ไลท์ อะไรๆ ก็ฟรี ธุรกรรมการเงินจะสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever - lite) ที่จะทำให้คุณทำธุรกรรมการเงิน ทั้งถอน สอบถามยอด ผ่านตู้เอทีเอ็มทุกตู้ ทุกธนาคาร ทุกที่ทั่วไทย และโอนเงินฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 0.125 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ลูกค้าที่ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ ธนาคารกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิต โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตร และค่าธรรมเนียมรายปี ตามประกาศธนาคาร
 2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติที่มีถิ่นฐานในประเทศไทย
 3. ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อบัญชีบุคคลคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
 4. จำนวนเงินในการเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป 

 5. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ ทำรายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และสามารถทำรายการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน หรือตามประกาศธนาคาร
  5.1 ทำรายการผ่านตู้ ATM ภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool
  - ถอนเงินสดข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
  - ถอนเงินสดข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
  - ถอนเงินสดในเขตเดียวกัน ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
  - โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต
  - โอนเงินภายในบัตรข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
  - สอบถามยอดในเขต และข้ามเขต ผ่านตู้ ATM ต่างธนาคาร
  - ทำรายการ Bill Payment ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต (บิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)
  5.2 ทำรายการผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ
  - โอนเงินภายในธนาคารข้ามเขต/ในเขตเดียวกัน ทั้งแบบตัดเงินทันที และแบบตั้งโอนล่วงหน้า
  - ทำรายการ Bill Payment ทั้งแบบตัดเงินทันที และแบบตั้งรายการล่วงหน้า (บิลแจ้งหนี้ธนาคารพาณิชย์ เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)

 6. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ลูกค้าบัญชีออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการโอนเงินต่างธนาคาร ดังนี้
  6.1 ผ่านตู้ ATM ของธนาคารธนชาต ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  6.2 ผ่าน Thanachart iNet และ Thanachart Connect โมบายแอพ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 7. สามารถใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ เป็นบัญชีคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือใช้บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ ได้
 8. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 9. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของการฝากแบบออมทรัพย์ และหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยรายงวดตามที่ธนาคารกำหนด
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
18 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์