บัญชี :
บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free) ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free) ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
Product Highlight
TMB All Free บัญชีเดียว... ลืมค่าธรรมเนียมไปเลย ฟรี! กดเงินทุกตู้ ทุกแบงก์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และฟรี! โอนเงินต่างแบงก์ จ่ายบิลรวมแต่ละเดือน 5 ครั้ง/เดือน

รายละเอียดบัญชี บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free)
จุดเด่น
:
TMB All Free บัญชีเดียว... ลืมค่าธรรมเนียมไปเลย ฟรี! กดเงินทุกตู้ ทุกแบงก์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และฟรี! โอนเงินต่างแบงก์ จ่ายบิลรวมแต่ละเดือน 5 ครั้ง/เดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
การจ่ายดอกเบี้ย
:
n/a
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ไม่กำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 • การเปิดบัญชีครั้งแรก ไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
 • สิทธิประโยชน์ที่ผู้ฝากเงินจะได้รับ ได้แก่
  1) การทำธุรกรรมฟรี (ไม่มีค่าธรรมเนียม) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
  - การโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทย (ทั้งผู้โอนและผู้รับโอน) ที่สาขาของธนาคาร, เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM), TMB Phone Banking, TMB Internet Banking และ TMB Mobile application (TMB Touch) ของธนาคาร
  - การถอนเงินสด, การฝากเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่เครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคาร
  - การถอนเงินสด และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่เครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool
  2) การทำธุรกรรมฟรี (ไม่มีค่าธรรมเนียม) 5 ธุรกรรมแรกของแต่ละเดือน (เดือนตามปีปฏิทิน) สำหรับการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้
  - การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบทันที (ORFT) ที่เครื่อง ATM และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคาร และเครื่อง ATM ต่างธนาคารภายในประเทศไทยที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool
  - การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART) ผ่านช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB Mobile application (TMB Touch)
  - การชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ที่เครื่อง ATM, เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM), TMB Phone Banking, TMB Internet Banking และ TMB Mobile application (TMB Touch) ของธนาคาร
  - ค่าธรรมเนียมการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติชำระค่าสินค้าและบริการ (Direct Debit)
  - ค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน EPAYS (E-Payment)
  สำหรับการทำธุรกรรมครั้งที่ 6 เป็นต้นไป ของแต่ละเดือน (เฉพาะธุรกรรมที่ระบุไว้ในข้อข้างต้น) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี นอกเหนือจากธุรกรรมที่ถูกระบุไว้ในข้อข้างต้น ให้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 • ผู้ฝากเงินจะต้องสมัครใช้บริการบัตรเดบิตของธนาคาร และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร
 • หากผู้ฝากเงินไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็นเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และธนาคารไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝากเงินทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าสิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว
 • ผู้ฝากเงินที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อยู่กับธนาคาร (ตามประเภทที่ธนาคารกำหนด) สามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เดิมเป็นเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ได้ โดยให้ถือว่าเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษที่ผู้ฝากเงินได้รับจากผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เดิมสิ้นสุดลงด้วย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
17 มิ.ย. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์