• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์ ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ย : 0.800 - 1.700 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 61
  • 195,291
  จุดเด่น
  • บัญชีเงินฝากแทนความห่วงใย เป็นบัญชีเพื่อออม ที่ให้คุณรับฟรีๆ ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท แทน "ความรัก" ให้คนทีคุณห่วงใย...ในวันที่คุณไม่อยู่
  • รับฟรี! ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท
  • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
  • คุ้มครองทันทีที่เปิดบัญชี

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ทหารไทย
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์
  จุดเด่น
  :
  • บัญชีเงินฝากแทนความห่วงใย เป็นบัญชีเพื่อออม ที่ให้คุณรับฟรีๆ ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท แทน "ความรัก" ให้คนทีคุณห่วงใย...ในวันที่คุณไม่อยู่
  • รับฟรี! ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท
  • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
  • คุ้มครองทันทีที่เปิดบัญชี
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  5,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.700 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.800 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเดิม เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนปัจจุบันสูงกว่ายอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนปัจจุบันรับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป

  • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.20%) = 1.70% ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.20%) = 0.80% ต่อปี

  อัตราดอกเบี้ยปกติ

  • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
  • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยได้ดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 1 ส.ค. 59
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝง
  2. ไม่มีการกำหนดยอดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป
  3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ME ฝากไม่ประจำ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/ บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้
  5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  6. การฝากเงิน สามารถฝากผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคารทหารไทย
  7. การถอนเงินออกจากบัญชี และการปิดบัญชี ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ โดยต้องทำการโอนเข้าบัญชีที่ผูกไว้ โดยจะต้องเป็นบัญชีที่เป็นของลูกค้า และเป็นชื่อเดียวกับชื่อของลูกค้า (ไม่เป็นบัญชีร่วม และ/หรือ)
  8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี และค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART) 2 ครั้งต่อเดือน ค่าธรรมเนียม บริการอื่นๆ จากการใช้บริการบัญชี ME ฝากไม่ประจำ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบริการที่ธนาคารยกเว้นให้แก่ลูกค้า ให้ถือตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
  9. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1558
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  3 ก.ย. 61
  แนะนำเงินฝากออมทรัพย์