บัญชี :
บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.800 - 1.700 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากแทนความห่วงใย เป็นบัญชีเพื่อออม ที่ให้คุณรับฟรีๆ ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท แทน "ความรัก" ให้คนทีคุณห่วงใย...ในวันที่คุณไม่อยู่
 • รับฟรี! ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท
 • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 • คุ้มครองทันทีที่เปิดบัญชี

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์
จุดเด่น
:
 • บัญชีเงินฝากแทนความห่วงใย เป็นบัญชีเพื่อออม ที่ให้คุณรับฟรีๆ ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท แทน "ความรัก" ให้คนทีคุณห่วงใย...ในวันที่คุณไม่อยู่
 • รับฟรี! ความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท
 • ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
 • คุ้มครองทันทีที่เปิดบัญชี
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 1.700 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.800 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเดิม เมื่อมียอดเงินรวมของธุรกรรมที่ฝากเข้าทั้งหมดในเดือนปัจจุบันสูงกว่ายอดเงินรวมของธุรกรรมที่ถอนออกทั้งหมดในเดือนปัจจุบันรับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป

 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.20%) = 1.70% ต่อปี
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยปกติ + โบนัส 0.20%) = 0.80% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยปกติ

 • ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี
 • ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้ดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 59
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี โดยชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝง
 2. ไม่มีการกำหนดยอดขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป
 3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชี ME ฝากไม่ประจำ ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM/ บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้
 5. ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 6. การฝากเงิน สามารถฝากผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ของธนาคารทหารไทย
 7. การถอนเงินออกจากบัญชี และการปิดบัญชี ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ โดยต้องทำการโอนเข้าบัญชีที่ผูกไว้ โดยจะต้องเป็นบัญชีที่เป็นของลูกค้า และเป็นชื่อเดียวกับชื่อของลูกค้า (ไม่เป็นบัญชีร่วม และ/หรือ)
 8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี และค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคารแบบ 1 วันทำการ (SMART) 2 ครั้งต่อเดือน ค่าธรรมเนียม บริการอื่นๆ จากการใช้บริการบัญชี ME ฝากไม่ประจำ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบริการที่ธนาคารยกเว้นให้แก่ลูกค้า ให้ถือตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 9. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ย. 61

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์