บัญชี :
บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.625 - 2.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight

บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ เป็นบัญชียอดนิยมเพื่อการออม ถอนได้ ดอกสูง ไม่มีกำหนดระยะเวลา ยิ่งฝากเพิ่มยิ่งได้ดอกเพิ่ม

รายละเอียดบัญชี บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง
จุดเด่น
:

บัญชีเงินฝากรูปแบบใหม่ เป็นบัญชียอดนิยมเพื่อการออม ถอนได้ ดอกสูง ไม่มีกำหนดระยะเวลา ยิ่งฝากเพิ่มยิ่งได้ดอกเพิ่ม

ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 10,000,000 บาท 2.000 %
มากกว่า 10,000,000 บาท 0.625 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีที่เปิดใหม่ รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นเวลา 2 เดือน
  - ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2.00% ต่อปี (อัตราปกติ+โบนัส 0.50%)
  -  ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.625% ต่อปี (อัตราปกติ+โบนัส 0.50%)
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสสำหรับบัญชีเดิม เมื่อมียอดเงินเฉลี่ยในเดือนปัจจุบันเพิ่มหรือเท่ากับยอดเงินเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้ารับอัตราดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป
  - ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 2.00% ต่อปี (อัตราปกติ+โบนัส 0.50%)
  - ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.625% ต่อปี (อัตราปกติ+โบนัส 0.50%)  
 • อัตราดอกเบี้ยปกติ
  - ยอดเงิน 10 ล้านบาทแรก อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 1.50% ต่อปี 
  - ยอดเงินส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0.125% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญ
:

1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีชื่อร่วม และ/หรือ/เพื่อ/โดย

2. ไม่จำกัดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชีครั้งแรก และการฝากเพิ่มครั้งต่อไป

3. ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)

4. ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตร ATM บัตรเดบิต และบัตรทุกประเภท และไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมชำระค่าสาธารณูปโภค,ชำระค่าสินค้าและบริการ,ชำระเงินกู้ รวมถึงการสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้

5. การทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ

5.1 การทำธุรกรรมผ่านช่องทางเคาน์เตอร์บริการของสาขา

5.1.1 การฝากเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน กรณีต่างสำนักหักบัญชี และข้ามจังหวัด ระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทย หรือข้ามธนาคาร เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร

5.1.2 กรณีมีการทำธุรกรรมถอนเงิน หรือโอนเงิน ที่เคาน์เตอร์บริการของสาขารวมกันทั้งหมดมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไปต่อเดือน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บปกติ รายการละ 50 บาท แล้วทำการสรุปยอดรวม ณ วันสิ้นเดือน เพื่อหักบัญชีโดยอัตโนมัติในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

5.2 การทำธุรกรรมผ่านช่องทางทีเอ็มบี อิเล็กทรอนิกส์ แบงก์กิ้ง (TMB Electronic Banking)

5.2.1 สามารถทำธุรกรรมเฉพาะการฝากเงินสดเข้าบัญชีผ่านเครื่อง ADM ของธนาคาร โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฝากเงินสด กรณีต่างสำนักหักบัญชี และข้ามจังหวัด

5.2.2 ช่องทาง TMB Internet Banking และ TMB M-Banking สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะการถามยอดเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารทหารไทยเท่านั้น โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน กรณีต่างสำนักหักบัญชี และข้างจังหวัด ทั้งนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร,การชำระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment) และการชำระค่าสินค้าและบริการ (E-Payment) ได้

5.2.3 ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ผ่านเครื่อง ATM และช่องทาง TMB Phone Banking

6. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นไปตามประกาศธนาคาร และธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากออมทรัพย์