• สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค-ซื้อสินค้า เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 19 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   3,699
  • 4.72 - 7.22 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 มิ.ย. 63
   15,331
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 มิ.ย. 63
   41,693
  • 5.14 - 6.07 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 มิ.ย. 63
   7,605
  • 12 - 18 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   90,188
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   25,388
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, เงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   115,189
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   84,381
  • 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   23,835
  • 4.495 - 6.995 %