• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบ้านธนชาตรีไฟแนนซ์-ธนาคารธนชาต (Thanachart) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 4.89% ถึง 5.623% จำนวน 17 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   494
  • 3 - 5.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   12,995
  • 4.9 - 5.242 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 มิ.ย. 63
   41,793
  • 5.14 - 6.07 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   41,172
  • 3.05 - 5.25 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   17,544
  • 1.99 - 5.83 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   17,810
  • 5.4 - 6.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   18,422
  • 2.69 - 5.34 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   142,013
  • 4.245 - 5.745 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   9,148
  • 4.6 - 5.68 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   48,027
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 5.72 - 7.22 %