• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อเงินด่วน A-CASH-ธ.ก.ส. (BAAC) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 2 7% จำนวน 23 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   141,216
  • 4.87 - 7.245 %
  • อัปเดตข้อมูล 14 พ.ค. 63
   47,419
  • 4.29 - 6.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   136,220
  • 5.75 - 7 %
  • อัปเดตข้อมูล 21 พ.ค. 63
   47,625
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 5 - 7.345 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   41,053
  • 5.37 - 7.245 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   34,596
  • 7.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   70,766
  • 5.23 - 6.48 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   28,232
  • 6.475 %
  • อัปเดตข้อมูล 31 มี.ค. 63
   144,863
  • ตั้งแต่ 6.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   164,328
  • ไม่เกิน 6.824 %