• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์-ธนาคารกรุงศรี (BAY) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 4.6% ถึง 6.05% จำนวน 21 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   734
  • 3 - 5.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 4 ส.ค. 63
   3,889
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.45 - 5.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   42,717
  • 5.47 - 6.47 %
  • อัปเดตข้อมูล 4 ส.ค. 63
   40,390
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.25 - 6.15 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   17,904
  • 1.99 - 5.83 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   18,079
  • 5.4 - 6.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   137,519
  • 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   86,569
  • 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   20,181
  • 4.99 - 6.525 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   142,733
  • 4.245 - 5.745 %