• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อ KTB Home For Cash (สินเชื่อเคทีบี โฮม ฟอร์ แคช)-ธนาคารกรุงไทย (KTB) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 6.37% ถึง 7.87% จำนวน 15 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 21 พ.ค. 63
   2,568
  • 7.345 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   66,812
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    จนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ
  • 7.5 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 14 พ.ค. 63
   6,716
  • 6.76 - 8.63 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   19,788
  • 6.92 - 7.15 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   23,372
  • 4.62 - 7.12 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   141,258
  • 4.87 - 7.245 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   25,084
  • 8.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 21 พ.ค. 63
   47,672
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 5 - 7.345 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   41,073
  • 5.37 - 7.245 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   34,642
  • 7.1 %