• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส (Umay+)-Umay+ (ยูเมะพลัส) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 3 28% จำนวน 36 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   43,929
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสด KK Cash Card
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 3.0 เท่าของรายได้, เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
   • ระยะเวลากู้
    ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 31 มี.ค. 63
   479,744
  • 28 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   236,992
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 3 เม.ย. 63
   159,685
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ

    รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

   • ระยะเวลากู้
    สูงสุด 60 เดือน
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   121,978
  • 13.99 - 27.99 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   130,834
  • 25 - 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   124,961
  • 9.99 - 27.99 %
  • ข้อมูล 17 มี.ค. 63
   102,919
  • 5.5 - 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   188,609
  • 9 - 28 %