• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 4 9% ถึง 28% จำนวน 36 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   119,715
  • 24 - 28 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   88,803
  • 15.99 - 28 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   232,775
  • 7.5 - 28 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   151,595
  • 14 - 28 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   88,069
  • 27 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   270,856
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรเงินด่วน Xpress Cash
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ

    รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน (รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ต้องเลือกชำระโดยการหักบัญชีเท่านั้น)

   • ระยะเวลากู้
    ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  • 18 - 27 %