• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 6.76% ถึง 8.63% จำนวน 11 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   6,839
  • 6.76 - 8.63 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   25,135
  • 8.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   151,219
  • 4.05 - 9.4 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   21,210
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (ให้ตามค่าใช้จ่ายจริง)
   • วงเงินกู้
    ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี / หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ / บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายจริง ประเภท Inter / English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    สูงสุด 10 ปี
  • ไม่เกิน 9.22 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   12,224
  • 9.125 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 มิ.ย. 63
   56,405
  • 4.3 - 8.95 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   58,860
  • 5.7 - 8.7 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   141,543
  • 6.245 - 7.995 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   189,509
  • 9 - 28 %