• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด บัตรกดเงินสด A money-ไอร่า แอนด์ ไอฟุล หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 4 24.76% ถึง 28% จำนวน 34 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   237,107
  • 7.5 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 25 พ.ค. 63
   153,419
  • 14 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 25 พ.ค. 63
   89,639
  • 27 %
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   275,383
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรเงินด่วน Xpress Cash
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ

    รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน (รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ต้องเลือกชำระโดยการหักบัญชีเท่านั้น)

   • ระยะเวลากู้
    ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  • 18 - 27 %