• สินเชื่อเงินสด กสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 7 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   39,731
  • 5.62 - 6.12 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   18,838
  • 3.7 - 5.12 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   155,367
  • 17 - 26 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   59,192
  • 5.37 - 5.62 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   77,386
  • ไม่เกิน 14.87 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   270,824
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรเงินด่วน Xpress Cash
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ

    รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน (รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ต้องเลือกชำระโดยการหักบัญชีเท่านั้น)

   • ระยะเวลากู้
    ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  • 18 - 27 %