ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ตั้งแต่ 3 %
Product Highlight
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
-
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 35 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ตั้งแต่ 3 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

แบบที่ 1 MRTA (ฟรีค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.75% (=3.00%) ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี (5.50%) ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.06% ต่อปี)

แบบที่ 1

 

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.55% (=3.20%) ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี (5.50%) ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.18% ต่อปี)

 

แบบที่ 2 MRTA (ฟรีค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.40% (=4.35%) ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% (=5.50%) ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.29% ต่อปี)

แบบที่ 2

 • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.15% (=4.60%) ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% (=5.50%) ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.44% ต่อปี)

 

 

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ (ถ้ามี)
 • เบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง)
หมายเหตุ
:
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 • ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2359-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 พ.ค. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน