ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ- เงินติดล้อ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ- เงินติดล้อ

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6 - 30 %
Product Highlight
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เงินสด เร็วจริง เพียงนำรถและเล่มทะเบียนมาขอสินเชื่อ รับเงินสดภายใน 30 นาที

วิดีโอ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

 

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เงินสด เร็วจริง เพียงนำรถและเล่มทะเบียนมาขอสินเชื่อ รับเงินสดภายใน 30 นาที
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
รถทุกประเภท ตั้งแต่ 2 ถึง 18 ล้อ (รถจักรยานยนต์, รถยนต์, รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป, รถเพื่อการเกษตร, แทร็กเตอร์/รถบัส)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. เป็นเจ้าของรถปลอดภาระ (มีเล่มทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์)
  2. มีรายได้สุทธิมากกว่า 3 เท่าของค่างวด
  3. มีเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
วงเงินกู้
:
  1. สำหรับรถจักรยานยนต์ วงเงินอนุมัติสูงสุด 75% ของราคาประเมิน
  2. สำหรับรถเก๋ง, รถกระบะ, รถบรรทุก และรถบัส วงเงินอนุมัติสูงสุด 85% ของราคาประเมิน
  3. สำหรับรถไถ วงเงินอนุมัติ 65% ของราคาประเมิน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 6 - 30 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเก๋ง กระบะ อยู่ระหว่าง 0.5 - 2.5% ต่อเดือน (6 - 30% ต่อปี)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

คิดจากวันครบกำหนดชำระถึงวันชำระจริงของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัด เท่ากับ MRR (ธนาคารกรุงไทย)+10% ต่อปี

*MRR (ธนาคารกรุงไทย) = 8.000% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ค่าธรรมเนียมการจัดสินเชื่อ เกษตรกร (รถบรรทุก และรถไถ) ไม่เกิน 3% ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเก็บตามค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริง
ค่าการทวงหนี้
:
งวดที่ 1 - 6 คิดค่าธรรมเนียม 70 - 1,000 บาท (ตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป คิด 10% ของจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระจริงในแต่ละครั้ง จากการติดตามทวงถาม แต่ไม่ต่ำกว่างวดที่ 4 - 6 ) โดยค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันตามประเภทรถ และจำนวนงวดที่ติดตามทวงถาม
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
  1. ค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ (คิดจากวันครบกำหนดชำระถึงวันชำระจริงของจำนวนเงินค่างวดที่ผิดนัด) คิดค่าธรรมเนียม MRR (ธนาคารกรุงไทย) + 10% ต่อปี (MRR=8.000% ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 20 มี.ค. 58 ซึ่งยังบังคับใช้อยู่)
  2. ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน (สำหรับลูกค้ารายใหม่) ยกเว้นรถจักรยานยนต์ คิด 500 - 8,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ และยอดสินเชื่อ
  3. ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน (กรณีลูกค้าเก่าปิดปรับจาก สัญญาเช่าซื้อ ไปสัญญาเช่าซื้อ เท่านั้น) ยกเว้นรถจักรยานยนต์ คิด 400 - 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทรถ และยอดสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  088-088-0880
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 มิ.ย. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน