ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อเพื่อการประกันภัยรถยนต์-อิออน (AEON)

สินเชื่อเพื่อการประกันภัยรถยนต์-อิออน (AEON)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 12 %
Product Highlight
วงเงินสินเชื่อเพื่อการชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2, 3 และ พ.ร.บ. สะดวกคล่องตัว หมดกังวลด้วยดอกเบี้ยต่ำ เลือกผ่อนตามต้องการ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยการขอสินเชื่อผ่านบัตรกดเงินสด อิออนมาสเตอร์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรสมาชิกอิออน

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) สินเชื่อเพื่อการประกันภัยรถยนต์

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการประกันภัยรถยนต์
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด (วงเงินผ่อนสินค้า)
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการประกันภัย (เพื่อผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยประเภท 1,2,3 และ พ.ร.บ. ณ ตัวแทนร้านค้าอิออน)
จุดเด่น
:
วงเงินสินเชื่อเพื่อการชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2, 3 และ พ.ร.บ. สะดวกคล่องตัว หมดกังวลด้วยดอกเบี้ยต่ำ เลือกผ่อนตามต้องการ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยการขอสินเชื่อผ่านบัตรกดเงินสด อิออนมาสเตอร์การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรสมาชิกอิออน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
  2. มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
  4. มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน
วงเงินกู้
:
เงินกู้ขั้นต่ำ 3,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
6 - 12 เดือน (6, 9 และ 12 เดือน)
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 3,000 บาท 12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 1.00% ต่อเดือน สำหรับลูกค้าที่ขอสินเชื่อจำกัดวัตถุประสงค์ผ่านบัตรกดเงินสด หรือบัตรสมาชิกอิออน และลูกค้าใหม่
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
24 บาท/วัน แต่สูงสุดไม่เกิน 384 บาท/งวด
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงิน (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
  1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง
  2. ค่าธรรมเนียมกรณีเช็คคืน 200 บาท/ครั้ง
  3. ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 100 บาท/ใบ
  4. ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 50 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
400 บาท/เดือน
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
บริการด้านสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าสามารถขอรับบริการได้ที่ตัวแทนร้านค้าอิออน โดยหากได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วลูกค้าสามารถรับบริการ ณ ตัวแทนร้านค้าที่ขอรับบริการ
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2665-0123
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 พ.ค. 60

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน