ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู (Refinance)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู (Refinance)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.99 - 4.49 %
Product Highlight
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ขอวงเงินเพิ่มได้
 • อัตราดอกเบี้ยเดียวทั้ง 2 วงเงิน

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู (Refinance)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อโฮมโลนฟอร์ยู (Refinance)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance (ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมขอวงเงินเพิ่ม)
จุดเด่น
:
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ขอวงเงินเพิ่มได้
 • อัตราดอกเบี้ยเดียวทั้ง 2 วงเงิน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ (Mix Use)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (สำหรับผู้กู้หลัก)
 • อายุ 21 – 62 ปี
 • อายุงาน
  - 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  - 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของ หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 30 ล้านบาท
 • วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน กรณีวงเงินกู้เกิน 30 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
:
สุงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 3.99 - 4.49 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

สมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.76% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
  (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.99% ต่อปี, ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญ 5.36% ต่อปี)


ไม่สมัคร MRTA 

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.26% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
  (ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.49% ต่อปี, ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญ 5.48% ต่อปี)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
MRR=7.75% ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 60
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
12 ก.พ. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด