ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออเนกประสงค์ My Home My Cash (สินเชื่ออเนกประสงค์ มายด์โฮมมายด์แคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่ออเนกประสงค์ My Home My Cash (สินเชื่ออเนกประสงค์ มายด์โฮมมายด์แคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 15.37 %
Product Highlight
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนต่ำ ผ่อนสบาย ๆ ได้นานสูงสุดถึง 30 ปี อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด และไม่ระบุวัตถุประสงค์การกู้ ใช้จ่ายอะไรก็ได้ ตามใจคุณ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สินเชื่ออเนกประสงค์ My Home My Cash (สินเชื่ออเนกประสงค์ มายด์โฮมมายด์แคช)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์ My Home My Cash (สินเชื่ออเนกประสงค์ มายด์โฮมมายด์แคช)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนต่ำ ผ่อนสบาย ๆ ได้นานสูงสุดถึง 30 ปี อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด และไม่ระบุวัตถุประสงค์การกู้ ใช้จ่ายอะไรก็ได้ ตามใจคุณ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • กรณีอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, อาคารชุด, ที่ดินเปล่า โดยจดจำนองเต็มวงเงินกู้
 • กรณีเงินฝากประจำ เช่น เงินฝากประจำ 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน และ 36 เดือน โดยจำนำสิทธิเต็มวงเงินกู้
 • กรณีพันธบัตร เช่น พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรอื่นที่รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน โดยจำนำพันธบัตรเต็มวงเงินกู้
 • กรณีกองทุนเปิดตราสารหนี้ ประกอบด้วย
  - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตามสารหนี้ (SCBSFF)
  - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (SCBRF)
  - กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล (SCB GB Series : GB1/12 ถึง GB12/12) โดยจำนำสิทธิเต็มวงเงินกู้ 
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 15.37 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินค่างวด หรือจำนวนงวดที่ต้องชำระคืนเพิ่มขึ้นได้

 

(MRR = 7.370%)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
19% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ร้อยละ 2.00 ของวงเงินสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อเอนกประสงค์ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าธรรมเนียมจดจำนองร้อยละ 1.00 ของวงเงินจำนอง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:

การประกันภัย : หลักประกันอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้ทำประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติทุกกรณี

 

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด