ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH-บัตรกรุงไทย (KTC)

สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH-บัตรกรุงไทย (KTC)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 24.5 - 28 %
Product Highlight
อนุมัติเร็ว ผ่อนเป็นงวด สบายๆ วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อิสระ เลือกวันครบกำหนดชำระได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดสินเชื่อ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC CASH
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
อนุมัติเร็ว ผ่อนเป็นงวด สบายๆ วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ อิสระ เลือกวันครบกำหนดชำระได้ด้วยตัวเอง
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  2. สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  3. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
  4. มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
  5. มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ที่บ้านหรือที่ทำงาน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 24.5 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่ 9.5% ต่อปี ถึง 13% ต่อปี รวมอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/งวดการค้างชำระ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกินตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (เคทีซีเป็นผู้ชำระ)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ไม่เสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ)
หมายเหตุ
:

ระยะเวลาผ่อนชำระคืน(เดือน)

  1. วงเงินกู้ 15,000-30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืน 12-36 เดือน
  2. วงเงินกู้ 30,001-100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระคืน 12-48 เดือน
  3. วงเงินกู้ 100,001 ขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระคืน 12-60 เดือน
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-123-5000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด