ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5 - 6.4 %
Product Highlight
 • เพิ่มอิสระมากกว่า...กับการอนุมัติสินเชื่อแบบง่ายๆ ได้เงินไว กับ สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home For Cash)
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล
 • วงเงินกู้อนุมัติ สูงสุดถึง 10,000,000 บาท
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • เพิ่มอิสระมากกว่า...กับการอนุมัติสินเชื่อแบบง่ายๆ ได้เงินไว กับ สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home For Cash)
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล
 • วงเงินกู้อนุมัติ สูงสุดถึง 10,000,000 บาท
 • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ**
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว,
คุณสมบัติผู้กู้
:
-
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินธนาคารฯ
ระยะเวลากู้
:
ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5 - 6.4 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีทำ MRTA

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.75% (=5.00%) ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR (=7.75%) ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.00% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 6.08% ต่อปี

 

กรณีไม่ทำ MRTA

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% (=5.50%) ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR (=7.75%) ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 6.40% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
 1. สัญญากู้: ต้นฉบับ วงเงินสินเชื่อทุก 2,000 บาทละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ 
 2. สัญญาค้ำประกัน: ต้นฉบับ 10, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ: ต้นฉบับ 30 บาท(ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน), คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง: ร้อยละ 1.00 ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท(ยกเว้นห้องชุด)
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : ตามที่บริษัทประเมินภายนอกเรียกเก็บ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
หมายเหตุ
:

ขอสงวนลิขสิทธิ์เงื่อนไขพิจารณาสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2359-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด