ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.25 - 8.75 %
Product Highlight
สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระและต้องการแปลงทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นเงินได้ง่ายๆ พร้อมดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย... อนุมัติไว ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ Happy Home for Cash

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์ (Happy Home for Cash)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระและต้องการแปลงทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นเงินได้ง่ายๆ พร้อมดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย... อนุมัติไว ด้วยสินเชื่ออเนกประสงค์ Happy Home for Cash
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดียว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว,
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ ต้องมีใบรับรอเงินเดือนหรือรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด, สมุดบัญชีแสดงรายการบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องมีสมุดบัญชีที่มียอดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ), ทะเบียนการค้า, งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี, ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีสมุดบัญชีที่มียอดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน, ใบประกอบวิชาชีพ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

วงเงินกู้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

 • วงเงินกู้อัตโนมัติ สูงสุด 10,000,000 บาท
 • กรณีลูกค้าใหม่ วงเงินกู้เริ่มต้นที่ 700,000 บาท
 • กรณีลูกค้าปัจจุบัน วงเงินกู้เริ่มต้นที่ 300,000 บาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ


ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 7.25 - 8.75 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่ MRR - 0.50% ถึง MRR + 1.00%

 

(MRR = 7.750% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:

ร้อยละ 3.00 ของวงเงินตามสัญญา

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
 1. สัญญากู้: ต้นฉบับ วงเงินสินเชื่อทุก 2,000 บาทละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ 
 2. สัญญาค้ำประกัน: ต้นฉบับ 10, คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ: ต้นฉบับ 30 บาท(ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 ท่าน), คู่ฉบับ 5 บาท/ฉบับ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง: ร้อยละ 1.00 ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท(ยกเว้นห้องชุด)
 • ค่าสำรวจและประเมิณหลักประกัน
  - เงินกู้ไม่เกิน 7 ล้านบาท คิดค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/แปลง (ไม่รวม VAT)
  - เงินกู้เกิน 7 ถึง 10 ล้านบาท คิดค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/แปลง (ไม่รวม VAT) 
  - เงินกู้เกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป คิดค่าใช้จ่าย 3,500 บาท/แปลง (ไม่รวม VAT) 
  *กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด เก็บค่าเดินทางเพิ่ม 1,000 - 5,000 บาท  (ไม่รวม VAT)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
หมายเหตุ
:

ขอสงวนลิขสิทธิ์เงื่อนไขพิจารณาสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2359-0000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด