ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน-ธ.ก.ส. (BAAC)

สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน-ธ.ก.ส. (BAAC)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 12 %
Product Highlight
กู้ง่าย แม้ไกลบ้าน กับ สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน ธ.ก.ส. ให้ลูกหลานเกษตรกรที่มาทำงานต่างจังหวัดสามารถกู้ได้ อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ฟรี! ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม วงเงิน 50,000 บาท

รายละเอียดสินเชื่อ ธ.ก.ส. สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์ (เป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต), สินเชื่อเพื่อการทำงาน-ประกอบอาชีพ-การค้า
จุดเด่น
:
กู้ง่าย แม้ไกลบ้าน กับ สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน ธ.ก.ส. ให้ลูกหลานเกษตรกรที่มาทำงานต่างจังหวัดสามารถกู้ได้ อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ฟรี! ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม วงเงิน 50,000 บาท
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
บุตรของเกษตรกรผู้กู้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี
คุณสมบัติผู้กู้
:
บุตรของเกษตรกรผู้กู้ที่มีประวัติชำระหนี้ดี
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
5 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท
(บุตรของลูกค้าธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ดี)
ไม่เกิน 100,000 บาท 12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน (หรือ 12% ต่อปี)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
ธนาคารจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้ฟรี 50,000 บาท
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ก.พ. 61

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน