ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อส่วนบุคคล (KK Personal Loan)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

สินเชื่อส่วนบุคคล (KK Personal Loan)-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 13.99 - 27.99 %
Product Highlight
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
 • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
 • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รายละเอียดสินเชื่อ เกียรตินาคิน สินเชื่อส่วนบุคคล (KK Personal Loan)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อส่วนบุคคล (KK Personal Loan)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
 • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
 • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

พนักงานที่มีรายได้ประจำ (เอกชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 3. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน


เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือที่มีทะเบียนพาณิชย์

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน


วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ให้วงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีรายได้ต่ำากว่า 30,000 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และมีวงเงินอนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงินของสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 1,500,000 บาท 13.99 - 27.99 %
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 1,500,000 บาท 24.99 - 27.99 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
พนักงานที่ทีรายได้ประจำ
 • รายได้ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 27.99% ต่อปี
 • รายได้ต่อเดือน 30,000 - 69,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 21.99% - 26.99% ต่อปี
 • รายได้ต่อเดือน 70,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 15.99% - 21.99% ต่อปี
 • รายได้มากกว่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 13.99% - 21.99% ต่อปี


เจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • รายได้ต่อเดือน 20,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 27.99% ต่อปี
 • รายได้มากกว่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:

100 บาท/งวด

ค่าอากรแสตมป์
:

ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ(สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง
 2. ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (สามารถชำระได้ โดยหากชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด จะมีค่าธรรมเนียม ร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด